FREEYOU Next bouwt voort op FREEYOU – een project gefinancierd door het Media Literacy for All Programme – en het belangrijkste product daarvan: een gemengde meertalige educatieve format (en middelen) voor media- en datageletterdheid, gericht op leerkrachten, opvoeders, begeleiders die werken met jongeren.

Het project bouwt voort op een open platform dat een bewust gebruik van sociale media onder jongeren bevordert, door middel van een innovatief format met een focus op de volgende thema’s:

1) Fact-checking (verificatie van sociale media, verificatie van video’s/foto’s, broncontrole)

2) Nieuwsdistributie en -versterking (filterbubbels, algoritmische filtering, circulatie van virale content)

3) Artificiële intelligentie (deep fake, synthetische media, enz.)

FREEYOU Next

FREEYOU Next is een project dat medegefinancierd wordt door de Europese Unie (in het kader van het programma Creative Europe (CREA)).
Het project richt zich vooral op jongeren/digitale autochtonen. De doelstellingen van het project zijn:

1

het kapitaliseren van de eerdere ervaring, inclusief inhoud, methodologieën en gemeenschappen ontwikkeld door FREEYOU die 5 landen/talen bestrijkt en mensen bereikt (55 docenten opgeleid, 440 studenten hebben deelgenomen aan de workshop, 13.509 mensen hebben toegang tot het platform, 55 docenten met ervaring);

2

nieuwe inhoud en methodologieën ontwikkelen met de nadruk op datageletterdheid, bewustzijn over het gebruik van gegevens, datavisualisatie om het bewustzijn over Europese maatschappelijke uitdagingen, waaronder democratie, te vergroten;

3

jonge digitale kunstenaars betrekken bij het werken met dataschetsen en -sculpturen om de projectmethoden en -inhoud te verrijken met artistieke voorstellingen om emotionele verandering van perspectieven/visies en gedrag te stimuleren;

4

jongeren betrekken bij creatieve co-creatieprocessen waarbij gegevens worden gebruikt om hen actieve gebruikers van digitale en media-instrumenten te maken;

5

de EU-dekking van landen, talen en de transnationale gemeenschap van facilitatoren, kunstenaars en jongeren vergroten.

DOELGROEPEN

Het project richt zich vooral op jongeren/digitale autochtonen. Het project is vooral gericht op jongeren/digitale autochtonen. De algemene doelstelling van het project is het verkennen van het gebruik van digitale talen, creativiteit en technologieën om de actieve en bewuste deelname van jongeren en jonge kunstenaars aan de mediademocratie en het politieke debat over de toekomst van de EU mogelijk te maken, waarbij tegelijkertijd mogelijke invloedmodellen op de politieke agenda van de EU worden onderzocht en de rol van de kunstenaars in het echosysteem van mediageletterdheid en, in bredere zin, in de samenleving wordt versterkt.

Partners