Project

Het project is gericht op het ontwerpen, testen en verspreiden van innovatieve leermiddelen gericht op mediabewustzijn, om jongeren te informeren, bewust te maken en mondig te maken. We zullen innovatieve formats verbeteren en experimenteren – inclusief de betrokkenheid van creatieven/kunstenaars – om het bewustzijn over de risico’s van manipulatie en misverstanden bij het gebruik van sociale media en digitale tools te vergroten. Jongeren moeten geïnformeerd worden en vrij zijn om te kiezen en te beslissen, zelfs tegenover het verraderlijke deep news, AI en het gebruik van data. Aan de andere kant zou het echt geweldig zijn als jongeren, in plaats van passieve gebruikers van digitale tools te zijn, deze actief zouden kunnen gebruiken als hulpmiddelen om hun creativiteit en sociale betrokkenheid uit te breiden.

Hoe herken je een waarheidsgetrouwe post, afbeelding of video? Hoe maak je onderscheid tussen inhoud en identiteiten geproduceerd door algoritmes? Waar komen memes vandaan? Hoe kunnen memes worden gebruikt om andere mensen beter te informeren?

Het project wil deze vragen beantwoorden vanuit het perspectief van jongeren om hen bewust en geïnformeerd te maken.

En nogmaals, hoe worden onze gegevens geproduceerd en gebruikt? En hoe kunnen gegevens een bron van bewustzijn en creativiteit zijn om de ons omringende realiteit beter te begrijpen en inclusieve en duurzame scenario’s uit te werken om de juiste beslissingen voor onszelf en anderen te nemen?

maanden

1 . Project management en coördinatie

Het WP is de kern van de projectimplementatie en het projectmanagement: •Zorgen voor een complex goed verloop van het project in termen van garantie van naleving van de geplande tijdschema’s en kwaliteitsnormen
•Ervoor zorgen dat alle taken tijdig en kostenefficiënt worden uitgevoerd
•Verzekeren van het algemene, financiële en administratieve beheer van het project en de bijbehorende rapportage
•Zorgen voor een voortdurende uitwisseling van informatie en communicatie tussen de partners en de betrekkingen tussen het partnerschap en de Europese Commissie
•De redactionele onafhankelijkheid van het project waarborgen

maanden

2 . Bouwen aan de toekomst

•De FREEYOU know how te verrijken en bij te werken in termen van inhoud, methodologieën, tools, transnationale gemeenschap
•Het delen en verrijken met nieuwe partners, mensen en contexten van de FREEYOU-middelen als basis om mee te beginnen: met betrekking tot Fact-checking, nieuwsdistributie en -versterking, artificiële intelligentie
•Om samen nieuwe inhoud, methodologieën en tools te ontwerpen die gericht zijn op datageletterdheid en die mediageletterdheidvaardigheden integreren (zoals factchecking, het herkennen van gemanipuleerde beelden), samen met datageletterdheidvaardigheden (zoals analyseren hoe visualisaties kunnen “liegen”, begrijpen hoe kunstmatige intelligentie werkt via synthetische media of bots)
•Het vergroten van de taalkundige en geografische dekking om de impact van de nieuwe FreeYou Next en haar platform te vergroten

maanden

3 . Next Prototypen


•Jongeren actieve denkers en creatieve agenten te maken in plaats van passieve gebruikers van sociale media
•Ervoor zorgen dat alle taken tijdig en kostenefficiënt worden uitgevoerd
•Verzekeren van het algemene, financiële en administratieve beheer van het project en de bijbehorende rapportage
•Zorgen voor een voortdurende uitwisseling van informatie en communicatie tussen de partners en de betrekkingen tussen het partnerschap en de Europese Commissie
•De redactionele onafhankelijkheid van het project waarborgen

maanden

4 . Het heden besturen (FreeYou Nextgeneration)

•Het activeren van FreeYou Next facilitatoren en jonge ambassadeurs in elk projectland
•Om de FreeYou Next toolkits en het platform te testen met trainers/facilitatoren uit elk land
•Om de middelen te testen met groepen jonge deelnemers in elk land ;
•Om educatie en artistieke creativiteit te integreren in de FreeYou Next middelen
•Om de ontwikkelde inhoud en methodologieën af te ronden
•De transnationale gemeenschap van FreeYou Next uitbreiden

maanden

Disseminatie en exploitatie

· Zorgen voor een grote visibiliteit van de geplande activiteiten bij een groot aantal doelgroepen en belanghebbenden
· Sociale mediakanalen en netwerken gebruiken om de projectresultaten op nationaal en EU-niveau te verspreiden
· Zorgen voor een uitgebreide verspreiding, bijvoorbeeld door gebruik te maken van evenementen die door partners worden georganiseerd
· Bewustzijn creëren bij het publiek rond de uitdagingen van het project
· Beleidsmakers en professionals aantrekken die de relevantie en impact van digitale kunst in de data- en mediabewustzijn benadrukken
· Bewustzijn creëren voor het project, de relevantie en de impact op digitale geletterdheid
· Een diverse groep deelnemers mobiliseren en betrekken bij de activiteiten van het project, om de exploitatie en duurzaamheid van de resultaten te maximaliseren
· Banden creëren met de FREEYOU deelnemers/steden
· Het opbouwen van een brede gemeenschap die zich inzet voor de doelstellingen van FreeYou Next, de valorisatie van de resultaten en de schaalbaarheidsinspanningen door middel van mogelijkheden om te netwerken en voor het voetlicht te treden
· Beleidsmakers en professionals aantrekken die de relevantie en de impact van digitale kunst in het data- en mediabewustzijn benadrukken