Σχέδιο εργασίας

Το έργο αποσκοπεί στο σχεδιασμό, τη δοκιμή και τη διάδοση καινοτόμων εκπαιδευτικών πόρων που εστιάζουν στην ευαισθητοποίηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ώστε οι νέοι να ενημερωθούν, να συνειδητοποιήσουν και να ενδυναμωθούν. Θα ενισχύσουμε και θα πειραματιστούμε με καινοτόμες μορφές -συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής δημιουργών/καλλιτεχνών- για να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους χειραγώγησης και παρεξήγησης κατά τη χρήση των κοινωνικών μέσων και των ψηφιακών εργαλείων. Οι νέοι πρέπει να είναι ενημερωμένοι και ελεύθεροι να επιλέγουν και να αποφασίζουν, ακόμη και μπροστά στα ύπουλα βαθιά νέα, την τεχνητή νοημοσύνη και τη χρήση δεδομένων. Από την άλλη πλευρά, θα ήταν πραγματικά υπέροχο αν οι νέοι, αντί να είναι παθητικοί χρήστες των ψηφιακών εργαλείων, μπορούσαν να τα χρησιμοποιούν ενεργά ως εργαλεία για να διευρύνουν τη δημιουργικότητά τους και την κοινωνική τους δέσμευση.

Πώς να αναγνωρίσετε μια αληθινή ανάρτηση, εικόνα ή βίντεο; Πώς να διακρίνουν τα περιεχόμενα και τις ταυτότητες που παράγονται από αλγόριθμους; Από πού προέρχονται τα μιμίδια; Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα μιμίδια για την καλύτερη ενημέρωση άλλων ανθρώπων;

Το έργο θέλει να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα από την οπτική γωνία των νέων, ώστε να τους ευαισθητοποιήσει και να τους ενημερώσει.

Και πάλι, πώς παράγονται και χρησιμοποιούνται τα δεδομένα μας; Και πώς τα δεδομένα μπορούν να αποτελέσουν πηγή ευαισθητοποίησης και δημιουργικότητας για να κατανοήσουμε καλύτερα την πραγματικότητα που μας περιβάλλει και να απεικονίσουμε σενάρια χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμα σενάρια για να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις για εμάς και τους άλλους;

μήνες

1 . Πακέτο εργασίας 1 – Διαχείριση και συντονισμός του έργου

● Διασφάλιση της έγκαιρης και οικονομικά αποδοτικής εκτέλεσης όλων των εργασιών.
● Διασφάλιση της γενικής, οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης του έργου και των σχετικών εκθέσεων;
•Διασφάλιση συνεχούς ανταλλαγής πληροφοριών και επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων και των σχέσεων μεταξύ της σύμπραξης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;
•Διασφάλιση της συντακτικής ανεξαρτησίας του έργου.
•Διασφάλιση της συντακτικής ανεξαρτησίας του έργου.

μήνες

2 . Πακέτο εργασίας 2 – Αξιοποίηση του μέλλοντος

● Εδραίωση, επικαιροποίηση και εμπλουτισμός της τεχνογνωσίας του FREEYOU όσον αφορά το περιεχόμενο, τις μεθοδολογίες, τα εργαλεία και τη διακρατική κοινότητα;
● να μοιραστούν και να εμπλουτιστούν με νέους εταίρους, ανθρώπους και πλαίσια οι πόροι του FREEYOU ως βάση για να ξεκινήσουν: σχετικά με τον έλεγχο των γεγονότων, τη διανομή και ενίσχυση ειδήσεων, την τεχνητή νοημοσύνη;
● να συν-σχεδιάσουμε νέα περιεχόμενα, μεθοδολογίες και εργαλεία που εστιάζουν στην παιδεία δεδομένων ενσωματώνοντας δεξιότητες παιδείας στα μέσα ενημέρωσης (όπως ο έλεγχος γεγονότων, ο εντοπισμός παραποιημένων εικόνων), μαζί με δεξιότητες παιδείας δεδομένων (όπως η ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι οπτικοποιήσεις μπορούν να “ψεύδονται”, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη μέσω συνθετικών μέσων ή bots); ή bots),
● διεύρυνση της γλωσσικής και γεωγραφικής κάλυψης για να αυξηθεί ο αντίκτυπος του νέου FreeYou Next και της πλατφόρμας του.

μήνες

3 . WP3 – Δημιουργία πρωτοτύπων του επόμενου


● να γίνουν οι νέοι ενεργά σκεπτόμενοι και δημιουργικοί παράγοντες αντί να είναι παθητικοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης;
● να φέρουμε ψηφιακούς καλλιτέχνες στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της παιδείας των δεδομένων για να εργαστούν πάνω σε εμπνευσμένα εργαλεία για την αλλαγή συμπεριφορών;
● να ενισχύσει τις διαδικασίες συνδημιουργίας μεταξύ ψηφιακών καλλιτεχνών και νέων;
● να προωθηθεί η δυναμική της διασταύρωσης μεταξύ καλλιτεχνών/ακτιβιστών/δημοσιογράφων/καθηγητών – να βελτιωθεί η συλλογική συνείδηση;
● επηρεάζοντας ο ένας τον άλλον.

μήνες

4 . WP 4 – Πιλοτική εφαρμογή του παρόντος(FreeYou Next generation)

•Ενεργοποιήστε τους FreeYou Next Facilitators και Youth Ambassadors σε κάθε Χώρα του Έργου.;
•Δοκιμάστε τα FreeYou Next Toolkits και την πλατφόρμα με εκπαιδευτές/διαμεσολαβητές από κάθε χώρα.
•Δοκιμή πόρων με συμμετέχουσες ομάδες νέων σε κάθε χώρα;
•Ενσωμάτωση της εκπαίδευσης και της καλλιτεχνικής δημιουργικότητας στις λειτουργίες FreeYou Next;
• Οριστικοποίηση των Αναπτυγμένων Περιεχομένων και Μεθοδολογιών.
•Επέκταση FreeYou Next Transnational Community.

μήνες

Work Package 5 – Dissemination and Exploitation

· Παρέχει υψηλή προβολή των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων σε ένα ευρύ φάσμα ομάδων-στόχων και ενδιαφερομένων.
· Εξερευνήστε κανάλια και δίκτυα μέσων ενημέρωσης για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.
· Εξασφάλιση εκτεταμένης διάδοσης, για παράδειγμα με διερεύνηση εκδηλώσεων που διοργανώνονται από εταίρους.
· Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις προκλήσεις του έργου.
· Συμμετοχή των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των επαγγελματιών, επισημαίνοντας τη συνάφεια και τον αντίκτυπο της ψηφιακής τέχνης στην ευαισθητοποίηση των δεδομένων και των μέσων ενημέρωσης.
· Δημιουργία ευαισθητοποίησης για το έργο, τη συνάφεια και τον αντίκτυπό του στον ψηφιακό γραμματισμό.
· Mobilizar e envolver um grupo diversificado de participantes nas actividades do projecto, maximizando a exploração e a sustentabilidade dos seus resultados; · Κινητοποίηση και συμμετοχή μιας διαφοροποιημένης ομάδας συμμετεχόντων στις δραστηριότητες του έργου, μεγιστοποιώντας την εξερεύνηση και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του;
· Δημιουργήστε συνδέσεις με συμμετέχοντες/πόλεις FREEYOU;
· Δημιουργήστε μια μεγάλη κοινότητα αφοσιωμένη στους στόχους του FreeYou Next, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του και τις προσπάθειες επεκτασιμότητας μέσω ευκαιριών δικτύωσης και έκθεσης;
· Συμμετοχή των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των επαγγελματιών, επισημαίνοντας τη συνάφεια και τον αντίκτυπο της ψηφιακής τέχνης στην ευαισθητοποίηση των δεδομένων και των μέσων ενημέρωσης.