3 συνεδρίες συν-σχεδιασμού

Βρυξέλλες | 2 έως 4 Οκτωβρίου 2023

Διαδικτυακές Συναντήσεις

(θα προγραμματιστεί)

Συναντήσεις διασταυρούμενης γονιμοποίησης

Δραστηριότητες Ανάπτυξης Ικανοτήτων

2 εργαστήρια ανά χώρα

Σεμινάρια διασταυρούμενης επικονίασης

3 Διαθεματικές συναντήσεις

Συνεδρίες για εξάσκηση

Πιλοτικά εργαστήρια με νέους

Τελική Συνεδρία